תקנון מועדון לקוחות

Hvad er problemerne helt specifikt med bundpladen ?


Grundige test og undersøgelser foretaget af både Teknologisk Institut og en af landets førende eksperter inden for betonkonstruktioner Pelcon viser, at bundpladen under Njals Tårn ikke indeholder de råmaterialer, der blev bestilt og betalt for til underleverandøren BG Beton.

Derudover viser undersøgelserne, at den ikke overholde de styrker, der er sat krav om. Den manglende styrke skyldes ifølge undersøgelserne konstruktionsfejl og et forkert vand/cement-forhold.

Derudover viser det sig, at bundpladen indeholder ucertificeret beton og knust beton som tilslag, hvilket ikke er tilladt i denne type konstruktion.

Prøver af trykstyrken i søjlerne på etagerne oppe i bygningen viser også lavere værdier end det projekterede – hvordan kan det hænge sammen?

Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kunne ske. VI kan ikke afgøre om problemet ligger i betonen eller støbningen.

Vi er endnu ikke helt færdige med at tage de mere end 100 prøver af søjler, dæk og vægge i højhuset på alle etager og derfor har vi ikke de endelige konklusioner klar endnu. Vi kan dog se at der enkelte steder er spredning på resultaterne af styrken, men vi kan først vurdere betydningen heraf, når vi har alle resultater.

Det er dog vigtigt at slå fast intet tyder på sikkerhedsmæssige problemer eller på nogen måde forhold i stil med dem, vi har set i forbindelse med bundpladen.
Prøver af trykstyrken i søjlerne på etagerne oppe i bygningen viser også lavere værdier end det projekterede – hvordan kan det hænge sammen?


Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kunne ske. VI kan ikke afgøre om problemet ligger i betonen eller støbningen.

Vi er endnu ikke helt færdige med at tage de mere end 700 prøver af søjler, dæk og vægge i højhuset på alle etager og derfor har vi ikke de endelige konklusioner klar endnu.

Det er dog vigtigt at slå fast intet tyder på sikkerhedsmæssige problemer eller på nogen måde forhold i stil med dem, vi har set i forbindelse med bundpladen.
Burde I ikke have taget advarslerne alvorligt og undersøgt forholdende grundigere fra start?


Vi har taget advarslerne meget alvorligt. Vi har ageret, så snart vi har fået oplysninger, der skulle undersøges. Det er vigtigt at understrege, at vi har været udsat for forfalskning af dokumenter i vores system, hvilket har gjort optrevlingen mere kompliceret.
Hvordan har det her kunnet ske uden ledelsen i Bach Gruppen opdager det?


I den interne undersøgelse er det ikke lykkedes Bach Gruppen at finde konkrete oplysninger om, at medlemmer af Bach Gruppens ledelse er blevet gjort bekendt med snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af byggeriet.

Med det sagt kan vi, i lyset af det vi ved nu, godt se at vores interne kontrol ikke har været god nok. Det har vi allerede gjort meget for at rette op på, og vi sætter fortløbende en række strengere krav til vores kvalitetssikring.
Man hører hele tiden om Finn Bach – hvem er han?


Finn Bach grundlagde Bach Gruppen A/S for mere end 50 år siden. Han ejer stadig i dag en del af virksomheden og sidder i bestyrelsen af både Bach Gruppen og en stor del af virksomhedens tilknyttede selskaber. Finn Bach er begyndt neddrosle sine engagementer som bestyrelsesmedlem og formand, ligesom han de senere år heller ikke har været en del af den daglige drift at Bach Gruppen A/S.
Har Finn Bach besluttet hvordan bundpladen skulle laves?


Finn Bach har ikke haft nogen indflydelse på eller indblanding i, hvordan bundpladen under Njals Tårn skulle konstrueres. Opgaven har ligget hos underleverandøren BG Beton Sjælland og dermed en gruppe nu tidligere ansatte hos datterselskabet.

Finn Bach er dog bestyrelsesformand i BG Beton, og hans rolle er derfor gransket af Bach Gruppen i forbindelse med den interne undersøgelse.. Det er her ikke lykkedes os at finde et eneste bevis for at Finn skulle være blevet gjort bekendt med endsige beordret snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af den fejlbehæftede og mangelfulde bundplade.

Derfor afviser ledelsen i Bach Gruppen at have haft kendskab til eller beordret de kritisable forhold hos BG Beton Sjælland og omkring konstruktionen af bundpladen under Njals Tårn.
Har han besluttet, at der skulle bruges genbrugsbeton?


Finn Bach har ikke været involveret i konstruktionen af den fejlbehæftede bundplade – opgaven har ligget hos BG Beton Sjælland.

Brugen af genbrugsbeton til nye konstruktioner er velkendt i branchen og ses som en måde at gøre byggeri mere bæredygtigt. Derfor bliver metoden brugt mere og mere til et stigende antal opgaver hos alle ledende betonproducenter i Danmark.
Link til genbrugsbeton projekter

Det er derfor heller ikke nogen hemmelighed, at Finn Bach igennem en årrække har ytret ønske om at underleverandører og tilknyttede betonproducenter benyttede sig af muligheden for at nyttiggøre genbrugsbeton. Det afgørende her er, at hensigten naturligvis altid har været, at det skulle gøres på den rigtige måde – i henhold til gældende lovgivning og kvalitetskrav.

Bach Gruppen har i den forbindelse bestilt og betalt for en bundplade under højhuset med den påkrævede kvalitet og standard. Finn Bach eller andre i Bach Gruppens ledelse afviser at have ytret ønske benytte om eller have kendskab genbrugsbeton i bundpladen under Njals Tårn.
Har Bach Gruppen forfalsket dokumenter?


Nej. Konkret har vi stærke indikationer på, at nogle tidligere ansatte i BG Beton i forbindelse med støbningen af et betonbundpladen under Njals Tårn tilbage i 2018 har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følge- og bestillingssedler i forbindelse med leverancerne af beton til byggeriet. Det betyder at betonen i fundamentet er af en anden type end den foreskrevne og den, vi har bestilt.

Noget af dette materiale sender vi i god tro til kommunen, da de beder om en redegørelse i april 2020. Vi er i Bach Gruppen på daværende tidspunkt ikke klar over, at dele af dette materiale er forfalsket. Vi beklager naturligvis dybt at vi således uforvarende har overleveret forfalsket dokumentation, og dermed får videresendt materiale, der ikke er retvisende og som giver et urigtigt billede af, at forholdende omkring bundpladen er i orden.

Da det går op for os, politianmelder vi naturligvis de tidligere medarbejdere i betonfirmaet for dokumentfalsk samt svindel og tyveri af byggematerialer.

Vi har efterfølgende gjort alt, hvad vi kan for at afdække snyderiet, blandt andet med hjælp fra eksterne efterforskere og advokater. Vi har fuld åbenhed, alt bliver tjekket og vi har en stor gruppe eksterne eksperter og rådgivere til at sikre at kommunen får alt den rigtige og nødvendige dokumentation.
Efterforskes Bach Gruppen af politiet?


Nej. Ikke så vidt vi ved. Byggefelt G, der er et selskab under Bach Gruppen, er politianmeldt for ikke at overholde tidsfristen for indlevering af en serie dokumentation til kommunen.

Derudover modtager politiet al den dokumentation og korrespondance, der er mellem Københavns Kommune og Bach Gruppen omkring prøvetagninger, drøftelser og løsninger i forbindelse med Njals Tårn. BG Beton er også politianmeldt.